Polityka prywatności

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, jest właściciel Renowacje Zegarków by Głowaccy z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 62 tj. Usługi zegarmistrzowskie – Jacek Głowacki.

Skąd posiadamy twoje dane osobowe?

Od Ciebie. Podałeś je nam,

 •  kiedy wypełniałeś formularz zgłoszeniowy do wyceny renowacji twojego zegarka,
 •  kiedy wypełniałeś formularz kontaktowy,
 •  osobiście w naszej siedzibie.

Co możesz zrobić, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Możesz skorzystać z naszego gotowego formularza lub skorzytsać z danych poniżej:

email: iod@renowacjecyferblatow.pl
adres: Inspektor Ochrony Danych Renowacje Zegarków, ul. Złota 62, 00-821 Warszawa

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Renowacje Zegarków by Głowaccy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zleconej nam przez ciebie renowacji zegarka, co za tym idzie do:

 •  dokonywania transakcji i płatności,
 •  obsługi reklamacji,
 •  obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz,
 •  kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze zleconą usługą.

Jeśli się na to zgadzasz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www.

Jakie dane osobowe musisz nam podać?

Aby zrealizować przesłane nam przez ciebie zlecenie naprawy/renowacji zegarka będziemy potrzebować:

 •  imię i nazwisko,
 •  pełen adres do odesłania naprawionego zegarka,
 •  dane kontaktowe, jak nr telefonu i adres email.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać usługi naprawy/renowacji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu zleconej nam przez ciebie usługi. Do podmiotów tych należą w szczególności:

 •  biuro rachunkowo-księgowe,
 •  UBEZPIECZENIA & ZEGAREK Głowacki Darek – Dariusz Głowacki z siedzibą w Warszawie, 00-821 Warszawa, ul. Złota 62,
 •  DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, tj. podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, z której Zleceniodawca będzie korzystał,
 •  Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334972, posiadająca numer NIP 525-000-73-13, numer REGON 010684960, tj. podmiot usług pocztowych, z której Zleceniodawca będzie korzystał.

Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu gdy:

 •  wykonywane obowiązki wynikają z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •  dokonywane są statystyki i archiwizacja,
 •  maksymalnie przez okres 3 miesięcy (po upływie tego czasu własność zegraka przechodzi na Renowacje Zegarków by Głowaccy) od dnia zakończenia wykonania umowy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać usługi naprawy/renowacji.

Czy masz dostęp do swoich danych osobowych?

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0